Innowacyjność i zrównoważony rozwój

Dzięki naszym produktom miłośnicy narciarstwa spędzają w górach niezapomniane momenty i czerpią z jazdy ogromną frajdę. Spędzają wolny czas w ulubionym gronie rodziny i przyjaciół, z którymi odkrywają najpiękniejsze zakątki naszej planety.

Szczegóły

Kod
Devoted to Innovation, Committed to Sustainability

About the product
Dzięki naszym produktom miłośnicy narciarstwa spędzają w górach niezapomniane momenty i czerpią z jazdy ogromną frajdę. Spędzają wolny czas w ulubionym gronie rodziny i przyjaciół, z którymi odkrywają najpiękniejsze zakątki naszej planety.

Elan rozpoczął swą działalność w 1945 roku. Od początku istnienia, firma postrzegana była jako jeden z najlepszych producentów nart i sprzętu sportowego. Wraz z upływem czasu, słoweńska marka zyskała uznanie na międzynarodowym rynku i – jak pewnie wiecie – wielokrotnie zmieniała oblicze narciarstwa.

Dzięki naszym produktom miłośnicy narciarstwa spędzają w górach niezapomniane momenty i czerpią z jazdy ogromną frajdę. Spędzają wolny czas w ulubionym gronie rodziny i przyjaciół, z którymi odkrywają najpiękniejsze zakątki naszej planety. Stanowimy dużą sportową i kulturalną społeczność, niemniej jednak jesteśmy również komercyjną firmą posiadającą pełną świadomość ponoszenia odpowiedzialności za dobrostan natury, tak by kolejne pokolenia mogły podziwiać jej wyjątkowe piękno.

Klimat na naszej planecie ulega szybkiemu ocieplaniu, a naukowcy nie mają wątpliwości, że proces ten można spowolnić lub zahamować jedynie poprzez konsekwentna realizację polityki zrównoważonego rozwoju. W Elanie dbamy, by nasze działania przyczyniały się do utrzymania równowagi środowiska naturalnego, dlatego, w każdym sektorze naszego biznesu wdrażamy działania mające na celu dbałość o otaczającą nas przyrodę.

„Patrząc w przyszłość, nie tylko chcemy projektować nowej generacji narty, ale także wpływać na kształt narciarstwa. Co jednak najważniejsze, na każdym etapie działania, nie zapominamy o środowisku naturalnym i świecie, w którym żyjemy.”

Historia naszej firmy to dziesiątki innowacyjnych produktów i nieustanny pęd w kierunku ulepszania i projektowania sprzętu, dzięki któremu jesteśmy zawsze o krok z przodu. Czasem nasze wynalazki opierają się na innowacyjnych technologiach, a czasem na nowatorskich pomysłach, których najlepszym przykładem są carvingi,  czy składane narty. Na przestrzeni lat udało nam się wdrożyć całe mnóstwo genialnych patentów. Patrząc w przód, nie tylko chcemy projektować nowej generacji narty, ale także wpływać na kształt narciarstwa. Co jednak najważniejsze, na każdym etapie działania, nie zapominamy o środowisku naturalnym i świecie, w którym żyjemy.

Do 2030 roku nasze działania skupimy na:

 1. Poprawie wydajności energetycznej i konsekwentnej redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w procesie produkcji.
 2. Ograniczeniu emisji  lotnych komponentów organicznych (VOC).
 3. Optymalizacji zachowania równowagi w łańcuchu dostaw.
 4. Zwiększeniu wolumenu produktów poddawanych recyklingowi oraz zwiększeniu ilości odzyskiwanych surowców wykorzystywanych w procesie produkcji.
 5. Zwiększenie ilości recyklingowych odpadów.
 6. Zapewnieniu bezpieczniejszego, zdrowszego, przyjaźniejszego i bardziej komfortowego środowiska pracy.  

Wiedza, doświadczenie, lokalne surowce, światowa jakość

Biznes oparty na zrównoważonym rozwoju od lat jest niezmiennym elementem polityki Elana. Z pewnością, miedzy innymi z tego względu marka z małej, wizjonerskiej firmy założonej przez Rudiego Finžgara urosła do rangi wiodącego producenta nart. Przez wszystkie lata rozwoju, Elan nie zmienił swojej siedziby, w której realizowane są wszystkie etapy produkcji. Jesteśmy jedyną na świecie marką produkującą narty ręcznie, w jednej fabryce. Za każdym razem, gdy podejmujemy wyzwanie tworzymy niepowtarzalny, innowacyjny sprzęt. Góry są dla nas naturalnym środowiskiem. Naszą firmę otaczają wznoszące się na ponad 2 tys. m Alpy, a trasy narciarskie, gdzie testujemy nasze narty mamy na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy dumni z lokalnej społeczności, z którą aktywnie współpracujemy.

Energia i emisja gazów cieplarnianych

Począwszy od 2022 roku, nasza cała produkcja w stu procentach zasilana jest z odnawialnych źródeł energii (RES). Przestawiając się na zieloną energię, zredukowaliśmy roczną emisję gazów cieplarnianych powstających w trakcie produkcji niemal o 498 ton dwutlenku węgla, który musiałby zostać zasymilowany przez 15 tys. drzew. Od 2022 roku ok. 15 proc. naszego zapotrzebowania energetycznego zaspakajane jest przez panele słoneczne, rozbudowę których planujemy w najbliższych latach.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Niemal 99 proc. surowców wykorzystywanych do produkcji nart Elana pochodzi z Europy i spełnia najwyższe standardy pod względem jakości. Ponad 68 proc. materiałów pozyskiwane jest w promieniu 400 km od głównej siedziby firmy, a 18 proc. pochodzi wyłącznie ze Słowenii. Całość drewna, z którego produkujemy narty podlega drobiazgowej kontroli – sprawdzana jest jego jakość i źródło pochodzenia. Dbamy również o to, by nie zachwiać naturalnej równowagi lasów wynikającej ze zbyt dużej wycinki.

Innowacje i przyszłość oparta na zrównoważonym rozwoju

Ambicja Elana jest prowadzenie działalności opartej na założeniach zrównoważonego rozwoju. Produkując sprzęt narciarski, słoweńska marka dołącza do ogólnoświatowego trendu promującego ochronę środowiska poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i technik produkcji. W 2017 roku, jako pierwsza na świecie marka, wdrożyliśmy innowacyjny sposób drukowania grafiki na nartach, dzięki czemu udało nam się znacząco ograniczyć zużycie lotnych komponentów organicznych (VOC).

Mamy zielony bilans

W Elanie mierzymy tempo zrównoważonego rozwoju korzystając z metody nazywanej Triple Bottom Line, czyli Potrójnej Linii Przewodniej. Niemniej jednak, zyskowność prowadzonego biznesu to tylko jeden z celów i gwarantów sukcesu. Tak samo skrupulatnie dbamy o dobrostan osób, z którymi pracujemy i ochronę naszej planety.

LUDZIE

Elan wypracował reputację firmy odpowiedzialnej społecznie

Elan to firma, w której szanuje się rodzinną tradycję i docenia doświadczenie okolicznych mieszkańców, którzy umiejętności i wiedzę przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Wielu pracowników Elana należy do drugiego, a czasami trzeciego pokolenia osób związanych z naszą firmą, dzięki czemu mamy absolutną pewność, że pielęgnujemy i rozwijamy wieloletni dorobek oraz identyfikujemy się z  lokalną społecznością.

Jesteśmy rzetelnym partnerem i udziałowcem biorącym czynny udział w szeroko pojętym dialogu społecznym. Czynnie angażujemy się w słoweńskie projekty dotyczące społecznej odpowiedzialności . Rozwijanie kultury narciarskiej oraz podtrzymywanie wieloletniej tradycji alpejskiej w Słowenii są dla nas niezwykle istotnymi zagadnieniami.

Szczególnie ważnym miejscem jest dla nas również Muzeum Elana – Słoweńskie Muzeum Narciarstwa Alpejskiego, które stanowi integralną część naszego zaplecza produkcyjnego w Begunje. Pielęgnujemy tradycje i historię naszej firmy, tak więc z największą starannością staramy się zachować i przekazywać przyszłym pokoleniom. 

NASZA PLANETA

Nieustannie dążymy do optymalizacji produkcji – szukamy najlepszych rozwiązań umożliwiających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ulepszamy i unowocześniamy procesy i metody prowadzenia biznesu tak, by na każdym etapie działalności postępować rozsądnie i odpowiedzialnie.

Elan od wielu lat ściśle współpracuje ze Słoweńskim Instytutem Leśnictwa, dzięki czemu część dostaw drewna potrzebnego do produkcji nart pochodzi z okolicznych lasów.

ZYSK

Nasze narty w 100 proc. produkujemy  ręcznie w Słoweńskich Alpach. Fakt ten sprawia, że czujemy ogromną odpowiedzialność za otaczającą nas przyrodę i środowisko naturalne. Najwyższą wagę przykładamy do doskonałej jakości produktów i optymalizacji procesu produkcji; szanujemy pracowników, lokalną społeczność i środowisko. Nasza firma w 100 proc. zasilana jest z odnawialnych źródeł energii, a zrównoważony rozwój biznesu stanowi integralny element strategii obejmującej cały szereg nowoczesnych rozwiązań. Jesteśmy w pełni zdeterminowani, by ograniczać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne do minimum i optymalizować procesy produkcyjne w każdym z naszych oddziałów.

„Decydując się na zrównoważony rozwój biznesu  należy brać pod uwagę bilans zysków i strat, a także założyć, że to jedyny i niezmienny cel, w kierunku którego podążamy. Okazuje się, że to jedyna szansa i możliwość, by konsekwentnie realizować plan i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Ludzie, którzy tworzą i rozwijają dziś zimowy oddział naszej firmy mają w swych rękach przedsiębiorstwo z 75-letnią historią. Ni mniej, ni więcej, oznacza to, że nie sposób pominąć fakt, że ścieżka do sukcesu bezpośrednio splata się z dbałością o otaczającą nas przyrodę. Elan jest częścią tutejszego środowiska, nasi pracownicy to, w dużym stopniu, lokalna społeczność – żyjemy i pracujemy w alpejskiej wiosce od samego początku.  Działamy w harmonii z przyrodą – oddajemy naturze tyle, ile zabraliśmy. Filozofia ta wpisana jest w nasze DNA od pierwszych dni działalności. Gdy stosunek do pracy i dbałość o środowisko są tak samo ważne, zrównoważony rozwój jest jedyną strategią, którą wybierasz dla dobra biznesu i środowiska, w którym żyjesz. Tak naprawdę, nie wiadomo, czy natura dba o nas bardziej, czy my o nią.” -  Leon Korošec, Dyrektor oddziału odpowiedzialnego za rozwój sprzętu zimowego.

ELAN FILOZOFIA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

W ramach najnowszego projektu, Elan wypuścił na rynek limitowaną serię nart Voyager, które symbolizują i promują idee zrównoważonego rozwoju. »Prawdopodobnie najbardziej ekologiczne narty, które kiedykolwiek powstały« - takim właśnie sloganem reklamowany jest najnowszy produkt Elana.

Szczegóły

Kod
Devoted to Innovation, Committed to Sustainability

Elan rozpoczął swą działalność w 1945 roku. Od początku istnienia, firma postrzegana była jako jeden z najlepszych producentów nart i sprzętu sportowego. Wraz z upływem czasu, słoweńska marka zyskała uznanie na międzynarodowym rynku i – jak pewnie wiecie – wielokrotnie zmieniała oblicze narciarstwa.

Dzięki naszym produktom miłośnicy narciarstwa spędzają w górach niezapomniane momenty i czerpią z jazdy ogromną frajdę. Spędzają wolny czas w ulubionym gronie rodziny i przyjaciół, z którymi odkrywają najpiękniejsze zakątki naszej planety. Stanowimy dużą sportową i kulturalną społeczność, niemniej jednak jesteśmy również komercyjną firmą posiadającą pełną świadomość ponoszenia odpowiedzialności za dobrostan natury, tak by kolejne pokolenia mogły podziwiać jej wyjątkowe piękno.

Klimat na naszej planecie ulega szybkiemu ocieplaniu, a naukowcy nie mają wątpliwości, że proces ten można spowolnić lub zahamować jedynie poprzez konsekwentna realizację polityki zrównoważonego rozwoju. W Elanie dbamy, by nasze działania przyczyniały się do utrzymania równowagi środowiska naturalnego, dlatego, w każdym sektorze naszego biznesu wdrażamy działania mające na celu dbałość o otaczającą nas przyrodę.

„Patrząc w przyszłość, nie tylko chcemy projektować nowej generacji narty, ale także wpływać na kształt narciarstwa. Co jednak najważniejsze, na każdym etapie działania, nie zapominamy o środowisku naturalnym i świecie, w którym żyjemy.”

Historia naszej firmy to dziesiątki innowacyjnych produktów i nieustanny pęd w kierunku ulepszania i projektowania sprzętu, dzięki któremu jesteśmy zawsze o krok z przodu. Czasem nasze wynalazki opierają się na innowacyjnych technologiach, a czasem na nowatorskich pomysłach, których najlepszym przykładem są carvingi,  czy składane narty. Na przestrzeni lat udało nam się wdrożyć całe mnóstwo genialnych patentów. Patrząc w przód, nie tylko chcemy projektować nowej generacji narty, ale także wpływać na kształt narciarstwa. Co jednak najważniejsze, na każdym etapie działania, nie zapominamy o środowisku naturalnym i świecie, w którym żyjemy.

Do 2030 roku nasze działania skupimy na:

 1. Poprawie wydajności energetycznej i konsekwentnej redukcji emisji gazów cieplarnianych powstających w procesie produkcji.
 2. Ograniczeniu emisji  lotnych komponentów organicznych (VOC).
 3. Optymalizacji zachowania równowagi w łańcuchu dostaw.
 4. Zwiększeniu wolumenu produktów poddawanych recyklingowi oraz zwiększeniu ilości odzyskiwanych surowców wykorzystywanych w procesie produkcji.
 5. Zwiększenie ilości recyklingowych odpadów.
 6. Zapewnieniu bezpieczniejszego, zdrowszego, przyjaźniejszego i bardziej komfortowego środowiska pracy.  

Wiedza, doświadczenie, lokalne surowce, światowa jakość

Biznes oparty na zrównoważonym rozwoju od lat jest niezmiennym elementem polityki Elana. Z pewnością, miedzy innymi z tego względu marka z małej, wizjonerskiej firmy założonej przez Rudiego Finžgara urosła do rangi wiodącego producenta nart. Przez wszystkie lata rozwoju, Elan nie zmienił swojej siedziby, w której realizowane są wszystkie etapy produkcji. Jesteśmy jedyną na świecie marką produkującą narty ręcznie, w jednej fabryce. Za każdym razem, gdy podejmujemy wyzwanie tworzymy niepowtarzalny, innowacyjny sprzęt. Góry są dla nas naturalnym środowiskiem. Naszą firmę otaczają wznoszące się na ponad 2 tys. m Alpy, a trasy narciarskie, gdzie testujemy nasze narty mamy na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy dumni z lokalnej społeczności, z którą aktywnie współpracujemy.

Energia i emisja gazów cieplarnianych

Począwszy od 2022 roku, nasza cała produkcja w stu procentach zasilana jest z odnawialnych źródeł energii (RES). Przestawiając się na zieloną energię, zredukowaliśmy roczną emisję gazów cieplarnianych powstających w trakcie produkcji niemal o 498 ton dwutlenku węgla, który musiałby zostać zasymilowany przez 15 tys. drzew. Od 2022 roku ok. 15 proc. naszego zapotrzebowania energetycznego zaspakajane jest przez panele słoneczne, rozbudowę których planujemy w najbliższych latach.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Niemal 99 proc. surowców wykorzystywanych do produkcji nart Elana pochodzi z Europy i spełnia najwyższe standardy pod względem jakości. Ponad 68 proc. materiałów pozyskiwane jest w promieniu 400 km od głównej siedziby firmy, a 18 proc. pochodzi wyłącznie ze Słowenii. Całość drewna, z którego produkujemy narty podlega drobiazgowej kontroli – sprawdzana jest jego jakość i źródło pochodzenia. Dbamy również o to, by nie zachwiać naturalnej równowagi lasów wynikającej ze zbyt dużej wycinki.

Innowacje i przyszłość oparta na zrównoważonym rozwoju

Ambicja Elana jest prowadzenie działalności opartej na założeniach zrównoważonego rozwoju. Produkując sprzęt narciarski, słoweńska marka dołącza do ogólnoświatowego trendu promującego ochronę środowiska poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i technik produkcji. W 2017 roku, jako pierwsza na świecie marka, wdrożyliśmy innowacyjny sposób drukowania grafiki na nartach, dzięki czemu udało nam się znacząco ograniczyć zużycie lotnych komponentów organicznych (VOC).

Mamy zielony bilans

W Elanie mierzymy tempo zrównoważonego rozwoju korzystając z metody nazywanej Triple Bottom Line, czyli Potrójnej Linii Przewodniej. Niemniej jednak, zyskowność prowadzonego biznesu to tylko jeden z celów i gwarantów sukcesu. Tak samo skrupulatnie dbamy o dobrostan osób, z którymi pracujemy i ochronę naszej planety.

LUDZIE

Elan wypracował reputację firmy odpowiedzialnej społecznie

Elan to firma, w której szanuje się rodzinną tradycję i docenia doświadczenie okolicznych mieszkańców, którzy umiejętności i wiedzę przekazują sobie z pokolenia na pokolenie. Wielu pracowników Elana należy do drugiego, a czasami trzeciego pokolenia osób związanych z naszą firmą, dzięki czemu mamy absolutną pewność, że pielęgnujemy i rozwijamy wieloletni dorobek oraz identyfikujemy się z  lokalną społecznością.

Jesteśmy rzetelnym partnerem i udziałowcem biorącym czynny udział w szeroko pojętym dialogu społecznym. Czynnie angażujemy się w słoweńskie projekty dotyczące społecznej odpowiedzialności . Rozwijanie kultury narciarskiej oraz podtrzymywanie wieloletniej tradycji alpejskiej w Słowenii są dla nas niezwykle istotnymi zagadnieniami.

Szczególnie ważnym miejscem jest dla nas również Muzeum Elana – Słoweńskie Muzeum Narciarstwa Alpejskiego, które stanowi integralną część naszego zaplecza produkcyjnego w Begunje. Pielęgnujemy tradycje i historię naszej firmy, tak więc z największą starannością staramy się zachować i przekazywać przyszłym pokoleniom. 

NASZA PLANETA

Nieustannie dążymy do optymalizacji produkcji – szukamy najlepszych rozwiązań umożliwiających zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa i korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Ulepszamy i unowocześniamy procesy i metody prowadzenia biznesu tak, by na każdym etapie działalności postępować rozsądnie i odpowiedzialnie.

Elan od wielu lat ściśle współpracuje ze Słoweńskim Instytutem Leśnictwa, dzięki czemu część dostaw drewna potrzebnego do produkcji nart pochodzi z okolicznych lasów.

ZYSK

Nasze narty w 100 proc. produkujemy  ręcznie w Słoweńskich Alpach. Fakt ten sprawia, że czujemy ogromną odpowiedzialność za otaczającą nas przyrodę i środowisko naturalne. Najwyższą wagę przykładamy do doskonałej jakości produktów i optymalizacji procesu produkcji; szanujemy pracowników, lokalną społeczność i środowisko. Nasza firma w 100 proc. zasilana jest z odnawialnych źródeł energii, a zrównoważony rozwój biznesu stanowi integralny element strategii obejmującej cały szereg nowoczesnych rozwiązań. Jesteśmy w pełni zdeterminowani, by ograniczać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne do minimum i optymalizować procesy produkcyjne w każdym z naszych oddziałów.

„Decydując się na zrównoważony rozwój biznesu  należy brać pod uwagę bilans zysków i strat, a także założyć, że to jedyny i niezmienny cel, w kierunku którego podążamy. Okazuje się, że to jedyna szansa i możliwość, by konsekwentnie realizować plan i wdrażać innowacyjne rozwiązania. Ludzie, którzy tworzą i rozwijają dziś zimowy oddział naszej firmy mają w swych rękach przedsiębiorstwo z 75-letnią historią. Ni mniej, ni więcej, oznacza to, że nie sposób pominąć fakt, że ścieżka do sukcesu bezpośrednio splata się z dbałością o otaczającą nas przyrodę. Elan jest częścią tutejszego środowiska, nasi pracownicy to, w dużym stopniu, lokalna społeczność – żyjemy i pracujemy w alpejskiej wiosce od samego początku.  Działamy w harmonii z przyrodą – oddajemy naturze tyle, ile zabraliśmy. Filozofia ta wpisana jest w nasze DNA od pierwszych dni działalności. Gdy stosunek do pracy i dbałość o środowisko są tak samo ważne, zrównoważony rozwój jest jedyną strategią, którą wybierasz dla dobra biznesu i środowiska, w którym żyjesz. Tak naprawdę, nie wiadomo, czy natura dba o nas bardziej, czy my o nią.” -  Leon Korošec, Dyrektor oddziału odpowiedzialnego za rozwój sprzętu zimowego.

ELAN FILOZOFIA
ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

W ramach najnowszego projektu, Elan wypuścił na rynek limitowaną serię nart Voyager, które symbolizują i promują idee zrównoważonego rozwoju. »Prawdopodobnie najbardziej ekologiczne narty, które kiedykolwiek powstały« - takim właśnie sloganem reklamowany jest najnowszy produkt Elana.