An error has happened during application run. See exception log for details.

Zasvěcen inovacím, zavázán k udržitelnosti

Elan byl založen v roce 1945 jako prémiový výrobce lyží a sportovního vybavení a vysloužil si renomé globální značky, která již několikrát měnila lyžování do podoby, jakou znáte.

Naše výrobky vytvářejí nezapomenutelné vzpomínky všem lyžařům, kteří tráví svůj volný čas na horách s přáteli a rodinou. Jsme součástí sportu a kultury, ale jako firma jsme také komerčním subjektem, který si je vědom zodpovědnosti za péči o přírodu pro budoucí generace.

Naše planeta se rychle otepluje a vědecká komunita se jednotně obává, že tento trend se dá změnit pouze rychlým a dobře promyšleným souborem udržitelných opatření. V Elanu chceme prostřednictvím našich podnikatelských praktik přispívat k udržitelnější budoucnosti a v souladu s tím přizpůsobovat naše aktivity ve všech klíčových oblastech.

“Při pohledu do budoucna chceme nejen navrhovat lyže budoucnosti, ale také vytvářet budoucnost lyžování a zároveň chránit svět, kterého si tak vážíme.”

Cesta naší společnosti je a byla cestou inovací a měněním daného, protože se vždy snažíme být o krok napřed. Někdy se přelomové kroky uskuteční přes technologie, někdy se jedná o revoluční myšlenky, jako jsou carvingové nebo skládací lyže. Zvládli jsme najít řešení pro mnoho výzev a v budoucnu nechceme jen navrhovat lyže pro budoucnost, ale vytvářet budoucnost lyžování a zároveň chránit svět, který tak obdivujeme.

Do roku 2030 se zaměříme na několik oblastí:

  1. Zlepšení energetické účinnosti a následné snižování emisí skleníkových plynů v našich vlastních procesech.
  2. Snižování emisí těkavých organických látek (VOC).
  3. Optimalizace udržitelnosti dodavatelského řetězce.
  4. Zvyšování obsahu recyklovaného materiálu ve výrobcích a vyšší využití materiálů použitých při výrobě.
  5. Zvyšování množství recyklovaného odpadu.
  6. Zajištění bezpečnějšího, zdravějšího, příjemnějšího a přátelštějšího prostředí pro zaměstnance.

Místní znalosti, regionální zdroje, globální příklad

Udržitelné podnikání je součástí identity firmy Elan po mnoho desítek let, kdy firma vyrostla z vizionářské myšlenky zakladatele Rudiho Finžgara až k přednímu mezinárodnímu výrobci.

Během svého vývoje zůstal Elan po celou dobu na svém původním místě, kde jsou všechny výrobní fáze prováděny vertikálně. Jsme jediným globálním výrobcem lyží, který může prohlásit, že jeho výrobky jsou ručně vyráběné na jednom místě.

Inovace se formuje všude, kde čelíme skutečným výzvám – pro Elan je to v horách. Alpy se u Elanu tyčí 2000 metrů nad továrnou a její okolí je naším testovacím místem. Jako firma jsme hrdí na místní komunitu, se kterou aktivně spolupracujeme.

Energie a emise skleníkových plynů

Od roku 2022 je naše výroba napájena elektřinou získanou 100% z udržitelných a obnovitelných zdrojů energie (RES). Při přechodu na čistou energii jsme snížili roční emise skleníkových plynů našich výrobních procesů o 498 tun ekvivalentu CO2, které by jinak pro absorbování vyžadovalo 15 000 stromů. Od roku 2022 budeme pokrývat průměrně 15 % našich energetických potřeb z naší vlastní solární energie a jsme rozhodnuti tento procentní údaj v průběhu příštích let ještě zvyšovat.  

Udržitelnost dodavatelského řetězce

99 % surovin používaných na výrobu lyží Elan pochází z Evropy a je vybraných podle nejvyšších standardů. Až 68 % všech materiálů se vyrábí v okruhu do 400 km od centrály společnosti, 18 % pochází přímo ze Slovinska. Všechno dřevo použité na výrobu lyží je ověřené, sledovatelné a z udržitelných zdrojů.

Inovace pro udržitelnou budoucnost

Cílem společnosti Elan je udržitelně přispět globálnímu lyžařskému průmyslu použitím inovativních technik a technologií. V roce 2017 jsme vyvinuli a jako první použili technologii přímého digitálního potisku na lyže, který podstatně snižuje použití těkavých organických látek (VOC).

Naše rozvaha je zelená

V Elanu měříme naši podnikatelskou udržitelnost metodologickým rámcem zvaným Triple Bottom Line (trojí hospodářský výsledek), ale obchodní výsledek (Profit) je pouze jedním ze tří “P” úspěchu Elanu. Naše aktivity jsou v první řadě zaměřeny na sociální blaho lidí (People) a udržitelnou stopu na Planetě.

Lidé

Elan se těší pověsti společensky odpovědné firmy.

Elan znamená rodinné prostředí opírající se o místní znalosti a mezigenerační předávání dovedností. Mnoho z našich zaměstnanců je součástí naší značky již po druhou či třetí generaci a dbá na to, abychom pečlivě spravovali naše dědictví a rozvíjeli svou sociální identitu.

Jsme aktivním partnerem a podílíme se na širokém sociálním dialogu, jsme také přidruženým partnerem sociálně odpovědných projektů ve Slovinsku. Zavázali jsme se k rozvoji lyžařské kultury a zachování úspěšné lyžařské tradice ve Slovinsku.

Speciálně je nutné zmínit se o muzeu Elan – Slovinském alpském lyžařském muzeu, které je klíčovou součástí naší továrny v Begunje. Respektujeme naši historii a tradice a hrdě předáváme naše příběhy dalším generacím.

Planeta

Usilujeme o udržitelný provoz udržitelným získáváním materiálu, obnovitelnou energií a optimalizací výroby a obchodních procesů v rámci celého hodnotového řetězce.

S naším závazkem k udržitelnému podnikání podporujeme slovinské projekty na ochranu přírody, neboť hluboce věříme, že transparentní a na faktech založená komunikace je důležitou součástí naší společenské odpovědnosti.

Elan úzce spolupracuje se slovinským Lesnickým institutem za účelem získání části dřeva z blízkého okolí továrny pro naše budoucí potřeby.

Zisk

Možnost dosáhnout na 100% ruční výrobu ve slovinských Alpách je výsadou a provádět průmyslovou činnost v těsné blízkosti horského prostředí je navíc spojeno s velkou odpovědností. Elan dosahuje provozní dokonalosti a zároveň respektuje lidi, komunity a životní prostředí. Společnost je ze 100% napájena obnovitelnou energií a udržitelnost našich obchodních procesů je díky rostoucímu počtu řešení začleněna do strategického řízení podniku. Společnost Elan je odhodlána neustále snižovat svou ekologickou stopu, a to jak v zimní divizi, tak v širším provozu celé skupiny.

„Když dáte udržitelnost do kontextu finanční rozvahy firmy a použijete ji jako základní kámen, promění se v příležitost řídit strategické směřování podniku a využít jeho inovační potenciál. Tým, který v současnosti tvoří zimní divizi Elanu, dostal do rukou společnost se 75 lety dlouhou historií. Když se díváme na příštích 75 let, nemůžeme minout fakt, že cesta k cíli je úzce propojena s naším vztahem k životnímu prostředí. Elan je součástí tohoto prostředí, naši zaměstnanci jsou součástí této komunity, jsme v této alpské vesnici od samého počátku a skutečnost, že jsme schopni růst v rovnováze s přírodou a vracet tolik, kolik si vezmeme, je součástí DNA Elanu. Když je vaše práce tak úzce propojena s přírodou, hranice mezi osobním přístupem k budoucnosti životního prostředí a podnikatelským závazkem k udržitelnému růstu se stírají. Ale právě proto jsme přirozeně udržitelní s přírodou." - Leon Korošec, ředitel zimní divize Elan.

ELAN
UDRŽITELNÝ
S PŘÍRODOU

Lidské spojení s přírodou je zásadní, jedinečné a tak dlouhodobé, že máme pocit, že je součástí naší vlastní DNA. Toto hluboké propojení hrálo rozhodující roli ve schopnosti lidstva přizpůsobit se podmínkám a rozvíjet svůj inovační potenciál. Pro ty z nás, kteří žijeme spojeni se zimou, byly vynalézavost a inovace způsobem života a udržitelného pokroku.